Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

    Marek Ruszkowski

tel. wew. 101, e-mail: gmina@lesznowola.pl

Pan Wójt  przyjmuje interesantów w poniedziałki,

w godz.:   9.30 - 12.00 (bez zapisów)

                12.30 - 16.00 (na zapisy)

 

NOTKA BIOGRAFICZNA

Pan Marek Ruszkowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

·od  1 stycznia 2007r. do chwili obecnej Z-ca Wójta w Gminie Lesznowola.

·2004-2006 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Starszy Specjalisty ds. organizacji wewnętrznej IHiAR

·2002-2004 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Z-ca Dyrektora Departamentu

·2001-2002 „Widuch Hydrolemna” S.A., Dyrektor Oddziału Warszawskiego

·1994-2001 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Zespołu

·1990-1994 Z-ca Wójta (Vice Przewodniczącym Zarządu Gminy) w Gminie Lesznowola.

·1987r. - 1990r. Spółdzielnia  Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" Z-ca Dyrektora d/s Eksploatacji Osiedla "Na Skraju"

·od  maja 1986r. do kwietnia 1987r. obowiązkowa służba wojskowa dla absolwentów szkół wyższych

·od lutego 1986r. do kwietnia 1986r. staż w Centrali Handlowej "Prasa-Książka-Ruch"

  Zainteresowania: historia, geografia a przede wszystkim podróże i dzięki temu poznawanie interesujących miejsc, ludzi i obyczajów.