Wójt Gminy

Wójt Gminy


  Maria Jolanta Batycka-Wąsik

tel. wew. 101, e-mail: wojt@lesznowola.pl
Pani Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach:
9.30 - 12.00 bez zapisów
12.30 - 16.00 na zapisy

Zadania Wójta

- przygotowywanie projektów uchwał
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu gminy
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu
- kierowanie Urzędem Gminy i bieżącymi sprawami gminy

W zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:

- opracowanie planu operacyjnego przed powodzią
- ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
- zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia
- w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i podejmowanie działań określonych innymi przepisami prawa

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

- dokonywanie wydatków budżetowych
- zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
- emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
- dysponowanie rezerwami budżetowymi
- udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej

NOTKA BIOGRAFICZNA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest absolwentką prawa samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz w 2002 roku Podyplomowe Studia „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


Laureatka licznych nagród i wyróżnień: „Wójt Roku 2001” (w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej), "Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku"; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, "Najlepszy Wójt Roku 2010", "Najlepszy Wójt Roku 2011", "Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011", "Europejczyk Roku 2011", "Samorządowy Menadżer Regionu 2011", "Najlepszy Wójt Roku 2012", tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" otrzymany w ramach konkursu Fair Play 2012, "Rzetelny Menedżer" - nagroda indywidualna w ramach Programu "Rzetelni w Biznesie",  VIP Biznesu 2013, "Najlepszy Wójt Roku 2013".
Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (w 2011 roku), ponadto srebrną odznaką „Przyjaciel Dziecka”, złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju, , Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 

 

Uroczystość w Ogrodach Prezydenckich,  wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP . 2011r.