Gminne Przedszkole w Kosowie

Gminne Przedszkole w Kosowie

Do gminnego przedszkola w Kosowie uczęszcza 21 wychowanków.
Zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.
Obiekt składa się z sali dydaktycznej oraz bloku żywieniowego.
Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 150 m2.

p.o. dyr. Małgorzata Kucińska

ul. Karasia 49
05-552 Wólka Kosowska

tel.: 022 756-13-68

http://www.przedszkolekosow.pl/