Gminne Przedszkole w Zamieniu

Gminne Przedszkole w Zamieniu

Do Gminnego Przedszkola w Zamieniu uczęszcza 23 wychowanków.
Zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.
Obiekt składa się z 2 sal dydaktycznych oraz bloku żywieniowego.
Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 200 m2.

dyr. Grażyna Gawrońska

ul. Błędna 32
05-500 Piaseczno

tel./fax: 022 4356359 / 22 2158421

http://www.przedszkolewzamieniu.pl/
zamienieprzedszkole@op.pl