Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

Do gminnego przedszkola w Jastrzębcu uczęszcza  35 wychowanków do 2 oddziałów.
Zatrudnionych jest  4 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.
Obiekt składa się z 2 sal dydaktycznych oraz bloku żywieniowego.
Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 159 m2.

dyr. Edyta Dąbrowska

ul. Łąkowa 13
05-552 Wólka Kosowska

tel.: 022 756-15-82

www.pj13.eu
dyrektor@pj13.eu