Lutosława, Normy, Pauliny

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Aktualności

Teatr obrzędowy w gminie Lesznowola

10 lutego 2005 roku, w sali widowiskowej świetlicy w Łazch, odbył się Gminny Przegląd Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych organizowanego po raz drugi przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Festiwal trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r.
W przeglądzie uczestniczyły dwa zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli:

- dziecięcy zespół taneczno-wokalny Ładne Kwiatki z przedstawieniem jasełkowym - ,,CUD NARODZENIA" - scenariusz, reżyseria i scenografia Wioletta Milczuk, akompaniament Mieczysłwa Mikuta


- zespół teatralny Władzio z przedstawieniem - ,,ZAPUSTY NIE TYLKO POLSKIE" -scenariusz i reżyseria Magdalena Klocek, scenografia Magdalena Klocek i Justyna Iwan.

Komisja konkursowa przybyła w składzie:
- Wojciech Siemion - aktor, reżyser - przewodniczący
- Karol Stępkowski - aktor
- Jerzy Lach - pomysłodawca, główny organizator

Publiczność, głównie dziecięca, z wielkim przejęciem obejrzała prezentowane spektakle. Na werdykt jurorów musimy poczekać do końca kwietnia.


Aleksandra Liwińska

14.02.2005 Czytaj więcej

WIELKI SUKCES PROJEKTU "PARTNERSTWA DLA RAIN MAN

Projekt Partnerstwo na Rzecz Rozwoju ,, Partnerstwo dla Rain Man'a - Rain Man dla Partnerstwa" jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Został on wybrany do finansowania z bardzo dużej ilości złożonych wniosków i bardzo wysoko oceniony. Partnerstwo jest najważniejszym ,,aktorem" EQUALA i nie musi posiadać statusu prawnego. Skupia uczestników kluczowych, łączy wysiłki różnych grup społecznych i ich zasoby, angażuje istotne instytucje sektora społecznego, publicznego i prywatnego.
Przedstawicielem sektora społecznego a zarazem organizacją zarządzającą projektem jest:
- Fundacja SYNAPSIS - organizacja pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi rodzinnych i społecznych, a zadaniem niesienie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.
Przedstawicielem sektora publicznego jest:
- Gmina Lesznowola - wspierająca tworzenie przedsiębiorstwa, współpracująca ze społecznością lokalną.
W realizację projektu włączyli się także:
- DD Studio (Agencja Reklamowa) - wspierająca popularyzację projektu,
- DGA (Doradztwo Gospodarczo Administracyjne S.A.) - wypracowujące model rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
- UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce) - wspierający zawiązywanie partnerstwa ponadnarodowego,
- FRSO (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

W działaniu 2 zostanie przeprowadzona analiza i potrzeby rynku lokalnego, badanie potencjalnych kierunków pracy osób z autyzmem, badanie sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie, kampanie promocyjne. Wypracowany zostanie także optymalny dla osób z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności rynek pracy w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, uruchomiona będzie działalność przedsiębiorstw oraz nastąpi etap przygotowania do aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z autyzmem w celu rozwoju ich stopnia samodzielności.
W działaniu 3 zostaną przeprowadzone szkolenia dla instytucji zainteresowanych aplikacją modelu przedsiębiorstwa społecznego. Zostaną poczynione starania na rzecz tworzenia ram prawnych i organizacyjnych sprzyjających replikowaniu modelu, rozpowszechnienia ,,podręcznika" zakładania przedsiębiorstwa społecznego w środowisku lokalnym we współpracy partnerskiej.
Na koniec warto zacytować słowa Kari Steindal, przewodniczącej Komitetu Ekspertów  ds. Edukacji i Integracji Dzieci z Autyzmem przy Radzie Europy: ,,Społeczeństwo, które potrafi zmierzyć się z autyzmem, poradzi sobie ze wszystkimi innymi niepełnosprawnościami".


 

14.02.2005 Czytaj więcej

Niech żyje bal...

Elegancko zastawione stoły i świetna oprawa artystyczna o charakterze ludowo-folklorystycznym spotkały się z uznaniem uczestników balu.
Były żywiołowe tańce, wspaniałe przebrania i ogólna radosna atmosfera.
Karnawał minął, ale wspomnienia balu pozostają...a pomagają w tym zdjęcia takie jak to:
10.02.2005 Czytaj więcej

Gospodarstwa bezpieczne 2004

Dnia 28 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy Lesznowola odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu ,,Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i srodowiska naturalnego". Nagrody wręczał dyrektor gabinetu politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jarosław Jabłoński.
W 2004 roku laureatami konkursu zostali Państwo Krystyna i Stefan Sitek oraz Państwo Mirosława i Paweł Seliga ze wsi Zgorzała (ex equo I miejsce). Zdobywcami II miejsca są Państwo Beata i Jacek Lichowscy z Lesznowoli.


Konkurs ,,Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego" jest jedną z form popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i życia oraz uświadamiania licznych zagrożeń mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek. W konkursie może wziąć udział każdy rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS i wywiązał się z obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC.
Laureatów konkursu wyłania gminna komisja, która wizytując zgłoszone gospodarstwa zwraca szczególną uwagę na utrzymywanie w dobrym stanie technicznym maszyn i urządzeń rolniczych. Dużą uwagę zwraca tez na właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin i odpowiednie ich zabezpieczenie, stan techniczny drabin, ciągów komunikacyjnych, wyposażenie przeciwpożarowe, jak również posiadanie domowej apteczki.
Gospodarstwa naszych Zwycięzców mogą służyć wzorem dla rolników. Są zadbane i bezpieczne.
Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów w konkursach.


 

07.02.2005 Czytaj więcej

Gminny Przegląd Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli zaprasza na Przegląd Gminny Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Przegląd odbędzie się 10 lutego br. w godzinach 14.00-15.15 w sali widowiskowej świetlicy w Łazach (ul.Przyszłości 8)

w programie:
- CUD NARODZENIA - "jasełka" w wykonaniu zespołu Ładne Kwiatki
- ZAPUSTY NIE TYLKO POLSKIE - widowisko w wykonaniu zespołu Władzio

w komisji konkursowej:
- Wojciech Siemion - przewodniczący
- Joanna Tucholska - teatrolog
- Karol Stępkowski - aktor, reżyser

27.01.2005 Czytaj więcej