Aktualności

Konsultacje w sprawie drogi

W Referacie Dróg i Mostów Urzędu Gminy Lesznowola wyłożona została koncepcja układu drogowego ul. Wąskiej w Woli Mrokowskiej. Zapraszamy na konsultacje.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace nad wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Wola Mrokowska wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją układu drogowego w dniach od 01.10.2015 – 14.10.2015 w pok. 105, Urząd Gminy Lesznowola.

 

Referat Budowy Dróg i Mostów
Urząd Gminy Lesznowola

01.10.2015 Powrót