Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/41/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  419 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo - magazynowych w Wólce Kosowskiej na działce o nr ew. 73.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Powrót