Aktualności

Gruzinki korzystają z doświadczenia Lesznowoli

Wizyta odbywająca się w dniach 14-27 listopada b.r. została zorganizowana przez firmę Unilob z Warszawy we współpracy z USAID i World Learning START Caucasus Georgia.
Celem wizyty było zapoznanie się w możliwie najszerszym stopniu z aktywnością polityczną, społeczną i gospodarczą kobiet w Polsce, w celu promowania i rozwijania idei uczestnictwa kobiet w życiu publicznym Gruzji.
Podczas pobytu w Polsce delegacja spotkała się między innymi z przedstawicielami Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych - Ośka, Fundacji Kobiecej - eFKa, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz odwiedziła m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazowieckiego, Urząd Miasta: Mrągowa i Nidzicy.
Gmina Lesznowola została szczególnie zarekomendowana i wskazana na miejsce spotkania, dlatego też w dniu 22 listopada b.r. w Urzędzie Gminy zostało zorganizowane spotkanie z delegacją gruzińską. W spotkaniu uczestniczyła reprezentacja Pań Samorządu Gminy Lesznowola: Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Pani Hanna Kosik, Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej
Pani Wiesława Komorowska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Korlak, oraz Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka - Wąsik, Sekretarz Gminy Mariola Uczkiewicz - Kampczyk, Skarbnik Gminy Elżbieta Obłuska, kierownicy jednostek organizacyjnych: GOPS - Pani Lucyna Ołów, GOK - Aleksandra Liwińska
i referatów Urzędu Gminy RRP - Pani Regina Bąk, GGG - Grażyna Brzozowska, RRB - Krystyna Woźniak, KSR - Maria Przygodzka oraz Pani Izabela Szymczak - Główny Specjalista ds. Informacji Europejskiej i Pani Małgorzata Wiśniakowska - Główny Specjalista Koordynator Projektu ,,Partnerstwo dla Rain Man`a.
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Lesznowola Pani Wójt - Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaprezentowała gościom profil Gminy Lesznowola oraz poruszyła różne aspekty aktywności kobiet we władzach lokalnych.
Goście bardzo żywo interesowali się kwestiami dotyczącymi sprawnego zarządzania gminą i urzędem, inicjatyw prorozwojowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zapoznali się z przykładami takiej działalności w Lesznowoli.
Przedstawicielki delegacji oceniając osiągnięcia i wskaźniki stwierdziły, że Lesznowola jest gminą, która jest bardzo dobrym przykładem, na to, iż kobiety radzą sobie doskonale, gdyż to właśnie one piastują tu odpowiedzialne funkcje i stanowiska.


p.r.

Delegacja_Gruzja.jpg
25.11.2005 Powrót