Aktualności

Lesznowola przyjazna środowisku

Zgodnie z założeniami konkursu kategoria ,,Gmina Przyjazna Środowisku" służyła nagrodzeniu najlepszych samorządów, które z punktu widzenia lokalnej społeczności zrealizowały ważne inwestycje ekologiczne. W tej kategorii zaangażowanie gmin w działania proekologiczne oceniane było m.in. pod kątem nowatorstwa rozwiązań oraz zaangażowania mieszkańców.
Organizatorem Konkursu ,,Przyjaźni Środowisku" jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Patronem Honorowym Konkursu jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs ,,Przyjaźni Środowisku" - Kategoria ,,Gmina Przyjazna Środowisku" skierowany był do samorządów z terenu całej Polski, a celem jego było:
- zidentyfikowanie i promowanie samorządów przyjaznych dla środowiska, podejmujące aktywne działania na rzecz jego ochrony,
- kreowanie pozytywnego ekologicznego wizerunku gminy,
- promowanie innowacyjnych, ekologicznie skutecznych przedsięwzięć mających wymierny - dodatni wpływ na środowisko naturalne,
- wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji w gminie
- promowanie edukacji ekologicznej w gminach polskich
Podczas Gali Finałowej Wójt Gminy Lesznowola - Maria Jolanta Batycka-Wąsik odebrała specjalne wyróżnienie oraz medal dla Gminy Lesznowola.

aktualn_cert.jpg
25.01.2005 Powrót