Aktualności

Polski kościół w pejzażu

14 października 2004r. w kościele w Starej Iwicznej odbył się wieczór poetycko-muzyczny zorganizowany przez parafię Zesłania Ducha Świętego i Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Okazją dla tego wieczoru były niedawne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej jak również inicjatywa p. prof. Jerzego Nowosielskiego aby prezentować kilkadziesiąt obrazów w technice olejnej przedstawiających różne kościoły w polskim krajobrazie. Pan Profesor pracował nad obrazami przez ostatnie dwa lata. To pozwoliło zorganizować monograficzną wystawę ukazującą bogactwo architektury sakralnej ubiegłych wieków, zarówno murowanej jak i drewnianej, wpisanej na trwałe w polski pejzaż.
 Otwarcie tej wystawy poprzedziła muzyka i słowo wprowadzające w klimat tak zatytułowanego wieczoru. Można było posłuchać modlitwy wyrażonej w psalmach Mikołaja Gomółki do tekstów w przekładzie Jana Kochanowskiego jak również nastrojowej muzyki z epoki renesansu wykonanej na harfie gotyckiej. Wykonawcami tego programu byli: pani Anna Mikołajczyk - sopran i pan Mirosław Feldgebel - harfa gotycka. Można było usłyszeć kilka utworów literatury chóralnej z epoki renesansu zaprezentowanych przez Parafialny Zespół Śpiewaczy pod kierunkiem pana Rafała Szymańskiego - miejscowego organisty. Ten istniejący od kilku lat zespół żeński debiutując swoim występem, wywołał największy podziw publiczności. Dopowiedzeniem warstwy muzycznej była poezja wyrosła z tradycji polskiej religijności. Prawdziwe klejnoty poetyckie Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta zaprezentował pan Tomasz Budyta mieszkający w parafii Stara Iwiczna. Całość programu została przyjęta z aplauzem zgromadzonego audytorium. Wśród gości można było zauważyć przedstawicieli różnych środowisk - naszego samorządu na czele z panią Wójt, artystów plastyków z warszawskiej ASP, policjantów z przedstawicielami Wydziału Kultury Komendy Głównej Policji, duchowieństwa i sióstr zakonnych, wielu gości i parafian.

Ks. Jerzy Wikieł

29.11.2004 Powrót