Aktualności

Rozpoczęcie akcji "Przejrzysta Polska" 2005

W niedzielę 24 października br. o 13.00 na Placu Zamkowym alpiniści zawieszeni nad ogromnych rozmiarów mapą Polski dokonali rozpoczęcia akcji masowej "Przejrzysta Polska" odsłaniając po kolei nazwy gmin biorących w niej udział. Gmina Lesznowola jest jedyną z województwa mazowieckiego a jedną z 16 gmin z całej Polski biorących udział w pierwszej części akcji tzw. Laboratorium.

Organizatorami akcji społecznej "Przejrzysta Gmina" jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazeta Wyborcza", Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.
Jest to przedsięwzięcie długofalowe, za pomocą którego autorzy koncepcji oraz włączeni w jej realizację uczestnicy chcą się przyczyniać do promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Receptą na skuteczność i uczciwość ma być przestrzeganie sześciu zasad zarzą-dzania gminą. Działania samorządów mają być oparte na zasadach: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji.
Akcja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Laboratorium będące rocznym programem edukacyjnym, druga część to akcja masowa prowadzona przez "Gazetę Wyborczą", której istotą jest dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu powyższych zasad za pomocą materiałów testowanych w Laboratorium. 16 samorządów z pilotażu będzie - każdy w swoim województwie - pełniło funkcję konsultanta dla innych uczestników.
W niedzielne popołudnie na Placu Zamkowym zgromadził się tłum Warszawiaków.
Zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" powitał wszystkich gości, przedstawicieli 16 samorządów uczestniczących w Laboratorium oraz przybyłą publiczność. Andrzej Szeniawski - pomysłodawca programu przedstawił założenia i cele przedsięwzięcia, a także autorytety w dziedzinie polskiej samorządności jak prof. Michał Kulesza czy prof. Jerzy Regulski, którzy wypowiedzieli się ze sceny na temat założeń akcji.
Prezentację gmin dokonał znany prezenter Piotr Bałtroczyk, a wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin mieli okazję przedstawić się na scenie.
Wszystkie samorządy dysponowały swoimi stoiskami, w których prezentowały walory swoich gmin. Była to doskonała okazja promocji medialnej gmin i okazja by szersza publiczność mogła zapoznać się z założeniami tej cennej akcji.

Pr.

le041108_akt_P1010196.jpg
08.11.2004 Powrót