Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola, zatwierdzonego uchwałą Nr 58/VII/2003 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 kwietnia 2003 r.

27.10.2015 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, , zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r.

27.10.2015 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra

15.10.2015 Czytaj więcej